Hong Kong cities list with latitude and longitude in CSV, XML, SQL, JSON format

Hong_Kong
Hong Kong
CSV, SQL, XML, JSON

Last update : 19 May 2024.

Country
Hong Kong
Capitale
Hong Kong
Number of cities
1028
Download

Below is a list of 100 prominent cities in Hong Kong. Each row includes a city's latitude, longitude, region and other variables of interest. This is a subset of all 1028 places in Hong Kong that you'll find in our World Cities Database. You're free to use the data below for personal or commercial applications. The data below can be downloaded in .csv, .json, .xml and .json formats. Notable Cities: The capital of Hong Kong is Hong Kong.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_CodeRegionSub_regionLatitudeLongitudeElevationPopulationTimezoneFcode_Name
1819316Nam Chung Yeung UkNam Chung Yeung Uk,Nanchongyang Wu,nan yong yang wu,南涌杨屋,南涌楊屋HKNorth22.52317114.207510Asia/Hong_Kongpopulated place
1819034Sai TsuenSai TsuenHKIslands22.28333113.983330Asia/Hong_Kongpopulated place
1819000San Shek WanSan Shek Wan,Sanshiwan,san shi wan,散石湾,散石灣HKIslands22.28182113.896560Asia/Hong_Kongpopulated place
1819214Nim WanNim Wan,Renwan,ren wan,稔湾,稔灣HKTuen Mun22.41667113.932490Asia/Hong_Kongpopulated place
1818219Yuen Tun HaYuedunxia,Yuen Tun Ha,yue dun xia,月墩下HKTai Po22.43333114.150Asia/Hong_Kongpopulated place
1819391Ma Tseuk LengMa Tseuk Leng,Maque Ling,ma que ling,麻雀岭,麻雀嶺HKNorth22.53425114.200850Asia/Hong_Kongpopulated place
1819559Lam CheLam Che,Lanshe,lan she,蓝輋,藍輋HKIslands22.26667113.916670Asia/Hong_Kongpopulated place
1819711Hung Tso TinHongzaotian,Hung Tso Tin,hong zao tian,紅棗田,红枣田HKYuen Long22.42404114.030310Asia/Hong_Kongpopulated place
1819714Hung Shing YeHongsheng Ye,Hung Shing Ye,hong sheng ye,洪圣爷,洪聖爺HK22.21927114.120790Asia/Hong_Kongpopulated place
1819483Lo Lau UkLaoliuwu,Lo Lau Uk,lao liu wu,老刘屋,老劉屋HKTai Po22.43333114.166670Asia/Hong_Kongpopulated place
1819914Chung PuiChung Pui,Yongbei,yong bei,涌背HKTai Po22.48333114.233330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818633Tai Tseng WaiDajing Wei,Tai Tseng Wai,da jing wei,大井围,大井圍HKYuen Long22.46278114.021490Asia/Hong_Kongpopulated place
1819411Mang TongMang TongHKIslands22.266671140Asia/Hong_Kongpopulated place
1819129Pak WaiBeiwei,Pak Wai,Pak Waii,bei wei,北围,北圍HKSai Kung22.36018114.255720Asia/Hong_Kongpopulated place
1819977Chek KengChek Keng,Chijing,Chik Kang,Chikking,chi jing,赤径,赤徑HKTai Po22.42141114.349230Asia/Hong_Kongpopulated place
1818980San Uk TsuenSan Uk Tsuen,Xinwucun,xin wu cun,新屋村HKTsuen Wan22.36667114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1818410Tung TszDongzi,Tung Tsai,Tung Tsz,dong zi,洞梓HKTai Po22.47214114.196390Asia/Hong_Kongpopulated place
1819203On Lok TsuenAnle Cun,On Lok Tsuen,an le cun,安乐村,安樂村HKNorth22.49703114.143990Asia/Hong_Kongpopulated place
1818269Yau Ma PoYau Ma Po,Youmapu,you ma pu,油麻莆HKSai Kung22.38198114.269690Asia/Hong_Kongpopulated place
1819127Pan ChungPan Chung,Panyong,pan yong,泮涌HKTai Po22.44518114.16560Asia/Hong_Kongpopulated place
1819221Ng Uk TsuenNg Uk Tsuen,Wuwu Cun,wu wu cun,吳屋村,吴屋村HKYuen Long22.46549114.021890Asia/Hong_Kongpopulated place
1818425Tung ODong’ao,Dong’ao,Tung O,dong ao,东澳,東澳HKNorth22.55032114.291220Asia/Hong_Kongpopulated place
1819465Lo WaiLaowei,Lo Wai,lao wei,老围,老圍HKTsuen Wan22.37961114.124970Asia/Hong_Kongpopulated place
1818819Shing Uk TsuenShengwu Cun,Shing Uk Tsuen,sheng wu cun,盛屋村HKYuen Long22.46249114.018270Asia/Hong_Kongpopulated place
1819296Nam Sha PoNam Sha Po,Nanshapu,nan sha pu,南沙莆HKYuen Long22.48831114.001560Asia/Hong_Kongpopulated place
1818414Tung Tau TsuenHKYuen Long22.45114.016670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818717So Kwun TanSaoguantan,So Kwun Tan,Tai Lam Camp,sao guan tan,扫管滩,掃管灘HKTuen Mun22.37099113.997190Asia/Hong_Kongpopulated place
1819320Nam Chung Cheung UkNam Chung Cheung Uk,Nanchongzhang Wu,nan yong zhang wu,南涌张屋,南涌張屋HKNorth22.52236114.210720Asia/Hong_Kongpopulated place
1818403Tung Wan TauDongwantou,Tung Wan Tau,dong wan tou,东湾头,東灣頭HKIslands22.27315114.005570Asia/Hong_Kongpopulated place
1819474Lo Shue TinLaoshatian,Lo Shue Tin,lao sha tian,老沙田HKSha Tin22.37128114.222530Asia/Hong_Kongpopulated place
1819257Ngau Liu HaNgau Liu Ha,Niuliaoxia,niu liao xia,牛寮下HK22.45207114.227660Asia/Hong_Kongpopulated place
1819341Mo To TangMo To Tang,Modaokeng,mo dao keng,磨刀坑HKNorth22.52438114.272120Asia/Hong_Kongpopulated place
1818584Ta Tit YanDatieren,Ta Tit Yan,da tie ren,打鐵屻,打铁屻HKTsuen Wan22.41667114.166670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818297Wong Yi ChauHuangyizhou,Wong Yi Chau,huang yi zhou,黃宜洲HK22.38613114.316590Asia/Hong_Kongpopulated place
1818491Tsing Leng TsuiHKKwai Tsing22.35114.116670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818985San UkSan Uk,Xinwu,xin wu,新屋HKSai Kung22.38963114.264440Asia/Hong_Kongpopulated place
1818796Sik Kong TsuenSik Kong Tsuen,Xijiangcun,xi jiang cun,錫降村,锡降村HKYuen Long22.45062113.99190Asia/Hong_Kongpopulated place
1819252Ngau Pui WoHKSai Kung22.35114.233330Asia/Hong_Kongpopulated place
1819286Nam Wa PoNam Wa Po,Nanhuapu,nan hua pu,南华莆,南華莆HKNorth22.47573114.149920Asia/Hong_Kongpopulated place
1819510Leung Tin TsuenLeung Tin Tsuen,Liangtiancun,liang tian cun,良田村HKTuen Mun22.40038113.980810Asia/Hong_Kongpopulated place
1818628Tai Waida wei,大圍HKSha Tin22.37286114.178970Asia/Hong_Kongpopulated place
1819158Pak Sha TauBaishatou,Pak Sha Tau,bai sha tou,白沙头,白沙頭HK22.53365114.286590Asia/Hong_Kongpopulated place
1819068Pun Shan TsuenBanshancun,Pun Shan Tsuen,ban shan cun,半山村HKTsuen Wan22.38333114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1818977San WaiSan Wai,Xinwei,xin wei,新围,新圍HKYuen Long22.45185113.98960Asia/Hong_Kongpopulated place
1818865Shek Wu TongShek Wu Tong,Shihutang,shi hu tang,石湖塘HKYuen Long22.42658114.070550Asia/Hong_Kongpopulated place
1819945Cheung Shue TauCheung Shue Tau,Zhangshutou,zhang shu tou,樟树头,樟樹頭HK22.3604114.094880Asia/Hong_Kongpopulated place
1818930Shap Long Kau TsuenShap Long Kau Tsuen,Shilang Jiucun,shi lang jiu cun,十塱旧村,十塱舊村HKIslands22.23931113.988470Asia/Hong_Kongpopulated place
1819014Sam TsuenHKTsuen Wan22.36667114.116670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818306Wong Nai UkHuangniwu,Wong Nai Uk,huang ni wu,黄泥屋HKIslands22.28411113.939140Asia/Hong_Kongpopulated place
1819188Pak Hok ChauBaihe Zhou,Pak Hok Chau,bai he zhou,白鶴洲,白鹤洲HKYuen Long22.48858114.045770Asia/Hong_Kongpopulated place
1818367Wang Shan KeukHengshanjue,Wa Shan Keuk,Wang Shan Keuk,heng shan jiao,横山脚,橫山腳HKTai Po22.49539114.224510Asia/Hong_Kongpopulated place
1818545To Kwa PengTo Kwa Peng,Tuguaping,tu gua ping,土瓜坪HKTai Po22.42785114.337980Asia/Hong_Kongpopulated place
1818603Tan CheungDunchang,Tan Cheung,dun chang,躉场,躉場HKSai Kung22.38333114.268470Asia/Hong_Kongpopulated place
1818683Tai OmDa’an,Da’an,Tai Om,da an,大菴HKTai Po22.44229114.134460Asia/Hong_Kongpopulated place
1819106Ping ChePing Che,Pingshe,ping she,坪輋HKNorth22.52567114.16420Asia/Hong_Kongpopulated place
1818290Wo Yi HopHeyihe,Wo Li Hop,Wo Yi Hop,Wo lei hop,he yi he,和宜合HKTsuen Wan22.38371114.139010Asia/Hong_Kongpopulated place
1819136Pak Tam ChungBeitanyong,Pak Tam Chung,bei tan yong,北潭湧,北谭涌HKSouthern22.39889114.320640Asia/Hong_Kongpopulated place
1819791Hang HauHang Hau,Hang Hau Town,Kengkou,keng kou,坑口HKSai Kung22.31811114.269940Asia/Hong_Kongpopulated place
1819550Lam Uk WaiLam Uk Wai,Linwuwei,lin wu wei,林屋围,林屋圍HKSai Kung22.42089114.374350Asia/Hong_Kongpopulated place
1818775Sok Kwu WanPicnic Bay,Sok Kwu Wan,Sok-Kvu-Van,Suogu Wan,suo gu wan,Сок-Кву-Ван,索罟湾,索罟灣HKIslands22.20453114.131592100Asia/Hong_Kongpopulated place
1819993Chan Uk PoChan Uk Po,Chenwubo,chen wu bo,陈屋博,陳屋博HKNorth22.47945114.107910Asia/Hong_Kongpopulated place
1819631Kiu SaiKiu Sai,Qiaoxi,qiao xi,桥西,橋西HKYuen Long22.433331140Asia/Hong_Kongpopulated place
1820034Ap Tsai WanAp Chai Wan,Ap Tsai Wan,Yazaiwan,ya zi wan,鴨仔灣,鸭仔湾HKSai Kung22.32358114.261390Asia/Hong_Kongpopulated place
1818296Wong Yue TanHuangyutan,Wong Yue Tan,huang yu tan,黃魚灘,黄鱼滩HKTai Po22.46222114.203730Asia/Hong_Kongpopulated place
1818445Tuen Mun Kau HuiTuen Mun Kau Hui,Tunmenjiuxu,tun men jiu xu,屯門舊墟,屯门旧墟HKTuen Mun22.38333113.966670Asia/Hong_Kongpopulated place
1820032A Shan Tseng TauA Shan Tseng Tau,Yashanjingtou,ya shan jing tou,鴉山井頭,鸦山井头HKTai Po22.47319114.20Asia/Hong_Kongpopulated place
1818695Tai Mei TukDameidu,Tai Mei Tuk,da mei du,大美督HKTai Po22.47447114.234580Asia/Hong_Kongpopulated place
1818938Shan LiuShan Liu,Shanliao,shan liao,山寮HKSai Kung22.39534114.274750Asia/Hong_Kongpopulated place
1819164Pak Ngau ShekBaiqianshi,Pak Ngau Shek,bai qian shi,白千石HKYuen Long22.44215114.123390Asia/Hong_Kongpopulated place
1818320Wong Keng TeiHuangjingdi,Wong Keng Tei,huang jing de,黃麖地HKSouthern22.39442114.317390Asia/Hong_Kongpopulated place
1819992Chap Mun TauChap Mun Tau,Zhamentou,zha men tou,閘門頭,闸门头HKIslands22.26969113.930390Asia/Hong_Kongpopulated place
1818857Sheung Fa ShanShanghuashan,Sheung Fa Shan,shang hua shan,上花山HKTsuen Wan22.38764114.08930Asia/Hong_Kongpopulated place
1818928Sha PoSha Po,Shapu,sha bu,沙埔HKIslands22.22433114.112860Asia/Hong_Kongpopulated place
1819019Sam Mun TsaiSam Mun Tsai,Sanmenzai,san men zi,三門仔,三门仔HKTai Po22.45713114.252680Asia/Hong_Kongpopulated place
1818800Shui Tsiu Lo WaiShui Tsiu Lo Wai,Shuijiao Laowei,shui jiao lao wei,水蕉老围,水蕉老圍HKYuen Long22.42648114.033490Asia/Hong_Kongpopulated place
1819314Nam Fung ChauHK22.35114.350Asia/Hong_Kongpopulated place
1818326Wong Chuk YeungHuangzhuyang,Wong Chuk Yeung,huang zhu yang,黃竹洋,黄竹洋HKSha Tin22.4114.166670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818897Shek Kwu LungShek Ko Lung,Shek Kwu Lung,Shigulong,shi gu long,石古垄,石古壟HKTai Po22.45114.150Asia/Hong_Kongpopulated place
1819526Lei Uk TsuenLei Uk TsuenHKYuen Long22.45113.983330Asia/Hong_Kongpopulated place
1819486Lok Lo HaLok Lo Ha,Luoluxia,luo lu xia,落路下HKSha Tin22.40204114.201170Asia/Hong_Kongpopulated place
1819470Lo UkLo Uk,Luowu,luo wu,罗屋,羅屋HKKwai Tsing22.35114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1818597Tan Kwai TsuenDanguicun,Tan Kwai Tsuen,dan gui cun,丹桂村HKYuen Long22.42752113.996250Asia/Hong_Kongpopulated place
1818225Yuen LongUn Long,Un long hui,Yuan-lang-hsu,Yuan-lang-hsü,Yuanlang,Yuanlang Xu,Yuen Long,Yuen Long Old Town,Yuen long kou hui,yuan lang,yuan lang xu,元朗,元朗墟HKYuen Long22.44518114.026210Asia/Hong_Kongpopulated place
1819001San Shek WanSan Shek Wan,Sanshi Wan,䃟 shi wan,䃟石湾,䃟石灣HKIslands22.23881113.964150Asia/Hong_Kongpopulated place
1819122Pa Tau KwuPa Tau Kwu,Patougu,ba tou gu,扒头鼓,扒頭鼓HK22.32239114.053020Asia/Hong_Kongpopulated place
1819925Chuk YuenChuk Yuen,Zhuyuan,zhu yuan,竹园,竹園HKSai Kung22.35458114.236710Asia/Hong_Kongpopulated place
1818875Shek Pok WaiHKSai Kung22.35114.233330Asia/Hong_Kongpopulated place
1820004Chai KekChai Kek,Chai Kek Wai,Zhainang,zhai nang,寨乪HKYuen Long22.44092114.128450Asia/Hong_Kongpopulated place
1819596Kung MiuHKSha Tin22.36667114.183330Asia/Hong_Kongpopulated place
1819694Kak Hang TunGekengdun,Kak Hang Tun,ge keng dun,隔坑燉HKSai Kung22.3931114.264170Asia/Hong_Kongpopulated place
1819335Mui Tsz LamMeizilin,Mui Tsz Lam,mei zi lin,梅子林HKNorth22.51863114.256210Asia/Hong_Kongpopulated place
1819473Lo So ShingLo So Shing,Lusucheng,lu xu cheng,芦须城,蘆鬚城HKIslands22.20469114.126130Asia/Hong_Kongpopulated place
1819771Ha WaiHa Wai,Xiawei,xia wei,下围,下圍HKYuen Long22.45114.10Asia/Hong_Kongpopulated place
1819991Chap Wai KonChaguigan,Chap Wai Kon,Chaweigang,cha wei gan,插桅杆HKSha Tin22.3788114.207160Asia/Hong_Kongpopulated place
1819141Pak Shek WoHKWong Tai Sin22.33333114.233330Asia/Hong_Kongpopulated place
1818259Yeung Uk TsuenHKYuen Long22.45114.016670Asia/Hong_Kongpopulated place
1819265Ngau Kok WanNgau Kok Wan,Niujiaowan,niu jiao wan,牛角湾,牛角灣HK22.36117114.088050Asia/Hong_Kongpopulated place
1819071Pun Chun YuenBanchunyuan,Pun Chun Yuen,ban chun yuan,半春园,半春園HKTai Po22.45114.150Asia/Hong_Kongpopulated place
1818501Tsim Sha TsuiTsimshatsui,jian sha ju,jian sha zui,尖沙咀,尖沙嘴HKKowloon City22.3114.166670Asia/Hong_Kongpopulated place
1818677Tai PengDaping,Tai Peng,da ping,大坪HK22.22988114.115010Asia/Hong_Kongpopulated place

**Exploring Hong Kong: A Geographer's Perspective**

Introduction**

Embarking on an exploration of Hong Kong's geographical landscape unveils a fascinating juxtaposition of urban development and natural beauty. As a geographer driven by curiosity and a desire to understand the complexities of our planet's terrains, delving into Hong Kong's spatial dynamics offers a captivating journey. In this narrative, we embark on a quest to obtain geographical data encompassing the cities, regions, and districts of Hong Kong, with a particular focus on uncovering the latitude and longitude coordinates of each urban center.

Unveiling Hong Kong: Urban Metropolis Amidst Nature**

Hong Kong, nestled on the southeastern coast of China, is a vibrant metropolis renowned for its towering skyscrapers, bustling streets, and picturesque harbor. Yet, beyond the concrete jungle lies a territory rich in natural landscapes, including rugged mountains, lush forests, and idyllic beaches. As we set out to explore its urban and rural landscapes, we are immersed in a world where urbanization and nature coexist in harmony.

Navigating Administrative Divisions: Understanding Hong Kong's Territorial Framework**

Within Hong Kong's administrative structure lie divisions that offer insights into the territory's governance and spatial organization. From the densely populated districts of Kowloon to the serene islands of the New Territories, each administrative unit plays a unique role in shaping the territory's geography. As we delve deeper into the regions and districts of Hong Kong, we gain a greater understanding of its diverse cultural, economic, and environmental landscapes.

Data Quest: Capturing the Essence of Latitude and Longitude**

Central to our exploration is the quest to obtain precise geographic coordinates, unlocking the spatial essence of Hong Kong's cities and settlements. Latitude and longitude data serve as our navigational tools, guiding us through the bustling streets of urban centers and the tranquil landscapes of rural areas. From the vibrant neighborhoods of Central to the fishing villages of Sai Kung, each set of coordinates reveals a new facet of Hong Kong's geographical diversity.

Interpreting Insights: From Data to Geographic Understanding**

As data streams in, meticulously gathered and analyzed, patterns begin to emerge, offering insights into Hong Kong's urban development, population distribution, and environmental characteristics. Through the lens of geographic data, we gain a deeper appreciation for the interconnectedness between human activity and the natural environment. From the iconic skyline of Hong Kong Island to the lush greenery of Lantau Island, Hong Kong's geography reflects the dynamic interplay between urbanization and conservation efforts.

Challenges and Reflections: Navigating the Geographical Terrain**

Yet, our journey is not without its challenges. The limited land area and high population density in Hong Kong present unique obstacles in obtaining accurate geographical data. From navigating through congested urban areas to accessing information from remote islands, the pursuit of geographic knowledge requires adaptability, persistence, and a keen understanding of the territory's spatial complexities.

Conclusion**

In conclusion, Hong Kong stands as a testament to the resilience and ingenuity of its people amidst the challenges of urbanization and environmental conservation. Through the lens of geographic data acquisition, we embark on a journey to unravel the spatial intricacies of this dynamic territory. As we delve deeper into Hong Kong's urban and rural landscapes, armed with geographical coordinates and a spirit of inquiry, we are reminded of the profound interconnectedness between data and geographic understanding, paving the way for new discoveries and insights in the field of geography.

List of countries :

worldcitiesdatabase.eu

With the aim of delivering reliable information, based on quality sources such as Geoname, we, a team of passionate geographers, have created this site. To enable you to obtain databases at very competitive prices.