Taiwan cities list with latitude and longitude in CSV, XML, SQL, JSON format

Taiwan
Taiwan
CSV, SQL, XML, JSON

Last update : 19 May 2024.

Country
Taiwan
Capitale
Taipei
Number of cities
15640
Download

Below is a list of 100 prominent cities in Taiwan. Each row includes a city's latitude, longitude, region and other variables of interest. This is a subset of all 15640 places in Taiwan that you'll find in our World Cities Database. You're free to use the data below for personal or commercial applications. The data below can be downloaded in .csv, .json, .xml and .json formats. Notable Cities: The capital of Taiwan is Taipei.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_CodeRegionSub_regionLatitudeLongitudeElevationPopulationTimezoneFcode_Name
1676021HouliaoHou-liao,Hou-liao-ts’un,Hou-liao-ts’un,Houliao,hou liao,後寮TWTaiwanChanghua23.9207120.343820Asia/Taipeipopulated place
6600679XinfengHsin-feng,Sinfong,Xinfeng,xin feng,新豐TWTaiwanHualien23.67222121.545280Asia/Taipeipopulated place
1666109WantanWan-t’an,Wan-t’an,Wantan,wan tan,灣潭TWTaipeiNew Taipei24.92944121.810560Asia/Taipeipopulated place
6754941TouqianxiT’ou-ch’ien-hsi,Touciansi,Touqianxi,T’ou-ch’ien-hsi,tou qian xi,頭前溪TWTaiwanPingtung22.69759120.58070Asia/Taipeipopulated place
6254483DaoxiangDaosiang,Daoxiang,Tao-hsiang,dao xiang,稻香TWTaiwanHualien23.96417121.570Asia/Taipeipopulated place
1665326YuemeiYueh-mei,Yueh-ts’o,Yueh-ts’o-li,Yuemei,Yüeh-mei,Yüeh-ts’o,Yüeh-ts’o-li,yue mei,月眉TWTaiwanChanghua24.12306120.495560Asia/Taipeipopulated place
1674255Huzi’erHu-tzu-erh,Huzi’er,Huzih’er,Huzih’er,Huzi’er,hu zi er,虎仔耳TWTaiwanNantou23.97577120.978760Asia/Taipeipopulated place
1666498DongshaDongsha,Tung-sha,dong sha,東沙TWFukienKinmen County24.40548118.324140Asia/Taipeipopulated place
6601177ShezijiaoHsien-tzu-chiao,She-tzu-chiao,Shezihjiao,Shezijiao,she zi jiao,檨仔腳TWTakaoKaohsiung22.92778120.461110Asia/Taipeipopulated place
1678857JiafeiyuanChia-fei-yuan,Chia-fei-yüan,Jiafeiyuan,K’a-fei-yuan,K’a-fei-yüan,ka fei yuan,咖啡園TWTaiwanTaitung23.01523121.282520Asia/Taipeipopulated place
1670634BengpiBengpi,Peng-p’i,Peng-p’i,beng pi,崩埤TWTaiwanTainan23.38444120.363890Asia/Taipeipopulated place
1669218ShitouShih-t’ou,Shih-t’ou,ShitouTWTakaoKaohsiung22.63333120.333330Asia/Taipeipopulated place
6754947DingdaxinDingdasin,Dingdaxin,Ting-ta-hsin,ding da xin,頂大新TWTaiwanPingtung22.66929120.585360Asia/Taipeipopulated place
6649254HongmeitianHongmeitian,Hung-mei-t’ien,Hung-mei-t’ien,hong mei tian,紅美田TWTaiwanNantou23.8014120.854650Asia/Taipeipopulated place
1673926GangziweiChiang-tzu-wei,Gangzihwei,Gangziwei,Hsu-chia-ts’un,Hsü-chia-ts’un,Kang-tzu-wei,gang zi wei,港仔尾TWTaiwanPenghu County23.58753119.608590Asia/Taipeipopulated place
1676318HaibiancunHai-pien,Hai-pien-ts’un,Hai-pien-ts’un,HaibiancunTWTaipeiNew Taipei25.18333121.40Asia/Taipeipopulated place
1671771NanheNan-ho,Nan-ho-ts’un,Nan-ho-ts’un,Nanhe,Ni-ku-yen,nan he,南和TWTaiwanYunlin23.64252120.414930Asia/Taipeipopulated place
6601741GangshanziGangshanzi,Gangshanzih,Kang-shan-tzu,gang shan zi,岡山子TWTakaoKaohsiung22.91889120.418610Asia/Taipeipopulated place
1670826BeigangBeigang,Pei-chiang,Pei-chiang-chen,Pei-kang,bei gang,北港TWTaiwanYunlin23.5701120.301620Asia/Taipeipopulated place
6574413PingdingbuP’ing-ting-pu,Pingdingbu,P’ing-ting-pu,ping ding bu,平頂埔TWTaiwanHsinchu24.77361121.016670Asia/Taipeipopulated place
6747234NiupingNiouping,Niu-p’ing,Niu-p’ing,Niuping,niu ping,牛坪TWTaiwanHualien23.33197121.35320Asia/Taipeipopulated place
6656053PashanuoP’a-sha-no,Pashanuo,P’a-sha-no,ba sha na,扒沙娜TWTaiwanChiayi County23.48006120.757390Asia/Taipeipopulated place
6658214XiajiunanshiHsia-chiu-nan-shih,Xiajiunanshi,xia jiu nan shi,下舊南勢TWTaiwanPingtung22.77709120.599660Asia/Taipeipopulated place
1675504XiabuziHsia-pu-tzu,Siabuzih,Xiabuzi,xia bu zi,下埔子TWTaiwanNantou24.0019120.648660Asia/Taipeipopulated place
1668618DajiaoDajiao,Ta-chiao,Ta-chiao-t’ui,Ta-chiao-t’uiTWTakaoKaohsiung22.65120.383330Asia/Taipeipopulated place
6571469GuwuGuwu,Ku-wu,gu wu,古屋TWTaiwanTaoyuan24.94528121.042220Asia/Taipeipopulated place
1677322ChongguangCh’ung-kuang,Chongguang,Ch’ung-kuang,Mao-pu-t’ou,Mao-pu-t’ou,zhong guang,重光TWTaipeiNew Taipei25.21377121.599380Asia/Taipeipopulated place
1672773LiuzhangliLioujhangli,Liu-chang-li,Liuzhangli,liu zhang li,六張犂TWTakaoKaohsiung22.91667120.488890Asia/Taipeipopulated place
1677001ZhuweiziChu-tzu-chiao,Chu-wei,Chu-wei-li,Chu-wei-tzu,Chu-yuan-li,Chu-yüan-li,Jhuweizih,Jhuzihjiao,Tung-yuan-li,Tung-yüan-li,Zhuweizi,Zhuzijiao,zhu wei zi,竹圍子TWTaiwanChanghua24.11996120.523590Asia/Taipeipopulated place
6653612LeleguLe-le-ku,Lelegu,le le gu,樂樂谷TWTaipeiNew Taipei24.84637121.448330Asia/Taipeipopulated place
6649261XidiHsi-ti,Sidi,Xidi,xi di,溪底TWTaiwanNantou23.96243120.956310Asia/Taipeipopulated place
6729154LingtouLing-t’ou,Ling-t’ou,Lingtou,ling tou,嶺頭TWTaiwanTaipei City25.14987121.514380Asia/Taipeipopulated place
1672968FulianjieFu-lien-chieh,Fulianjie,Lien-fu-ts’un,Lien-fu-ts’un,fu lian jie,福連街TWTaipeiNew Taipei25.01395121.989180Asia/Taipeipopulated place
6574337ZhangshutouChang-shu-t’ou,Chang-shu-t’ou,Jhangshutou,Zhangshutou,zhang shu tou,樟樹頭TWTaiwanHsinchu County24.85167121.121940Asia/Taipeipopulated place
1992314BogongkengBogongkeng,Po-kung-k’eng,Po-kung-k’eng,bo gong keng,伯公坑TWTaiwanMiaoli24.4772120.894880Asia/Taipeipopulated place
1673787GaoshanxiaGaoshansia,Gaoshanxia,Kao-shan-chiao,Kao-shan-hsia,gao shan xia,高山下TWTaiwanTaoyuan24.94028121.189170Asia/Taipeipopulated place
1669645ShanzidingShan-tzu-ting,Shanziding,Shanzihding,shan zi ding,山子頂TWTaipeiNew Taipei25.18656121.489750Asia/Taipeipopulated place
1677788JiusheChiu-she,Chiu-ts’o,Chiu-ts’o,Jioushe,Jiushe,jiu she,舊社TWTaiwanYunlin23.66836120.478730Asia/Taipeipopulated place
1666039WeixinChu-tzu-chiang,Chu-tzu-kang,Wei-hsin,Wei-hsin-ts’un,Wei-hsin-ts’un,Weisin,Weixin,wei xin,維新TWTakaoKaohsiung22.80667120.24750Asia/Taipeipopulated place
1676695FenjihuFan-chi-hu,Fen-chi-hu,Fenjihu,fen ji hu,糞箕湖TWTakaoKaohsiung23.00111120.560560Asia/Taipeipopulated place
1668773SimacunChiu-liao,Sihmacun,Simacun,Ssu-ma,Ssu-ma-ts’un,Ssu-ma-ts’un,si ma cun,司馬村TWTaiwanPingtung22.85162120.609720Asia/Taipeipopulated place
1668780SiliaoSihliao,Siliao,Ssu-liao,si liao,四寮TWTaiwanHsinchu County24.78861121.212220Asia/Taipeipopulated place
1671154PaiziluP’ai-lu,P’ai-lu-ts’un,P’ai-tzu-lu,Paizihlu,Paizilu,P’ai-lu,P’ai-lu-ts’un,P’ai-tzu-lu,pai zi lu,排子路TWTaiwanChiayi County23.61426120.423050Asia/Taipeipopulated place
1993727MotianlingMo-t’ien-ling,Mo-t’ien-ling,Motianling,mo tian ling,摩天嶺TWTaiwanTaichung City24.0341120.70890Asia/Taipeipopulated place
6600593ShuzijiaoShu-tzu-chiao,Shuzihjiao,Shuzijiao,shu zi jiao,樹仔腳TWTaiwanHsinchu24.80222120.933890Asia/Taipeipopulated place
1676199HengshanChiu-tsan-t’ou,Chiu-tsan-t’ou,Heng-shan,Heng-shan-chuang,Hengshan,heng shan,橫山TWTaiwanHsinchu County24.71694121.140560Asia/Taipeipopulated place
1673658KetiwoK’o-t’i-wo,K’o-t’i-wu,Ketiwo,K’o-t’i-wo,K’o-t’i-wuTWFukienLienchiang26.16667119.916670Asia/Taipeipopulated place
6650552ShuiyuandiShueiyuandi,Shui-yuan-ti,Shui-yüan-ti,Shuiyuandi,shui yuan de,水源地TWTaiwanChanghua23.89982120.608480Asia/Taipeipopulated place
6602135WuziliaoWu-tzu-liao,Wuzihliao,Wuziliao,wu zi liao,烏仔寮TWTaiwanTainan22.92472120.374440Asia/Taipeipopulated place
1667112TuokuzhuangT’o-k’u-chuang,Ting-ts’o,Ting-ts’o,Tuokujhuang,Tuokuzhuang,T’o-k’u-chuang,tuo ku zhuang,脫褲莊TWTaiwanChanghua24.06806120.446110Asia/Taipeipopulated place
1670038SankuaicuoSan-k’uai-ts’o,San-k’uai-ts’o,Sankuaicuo,san kuai cuo,三塊厝TWTaipeiNew Taipei24.96328121.399740Asia/Taipeipopulated place
1677072ZhutianChu-t’ien,Chu-t’ien-ts’un,Chu-t’ien,Chu-t’ien-ts’un,Jhutian,T’ou-jen-pu,Tung-chu,T’ou-jen-pu,Zhutian,zhu tian,竹田TWTaiwanHualien23.22167121.283120Asia/Taipeipopulated place
1675400XiqianCh’i-ch’ien,Ch’i-ch’ien,Hsi-ch’ien,Hsi-ch’ien,Sician,Xiqian,xi qian,溪墘TWTaiwanChiayi County23.41274120.229460Asia/Taipeipopulated place
1678129JingbuCh’i-ti-liao,Ch’ing-pu-tzu,Ching-pu,Ch’i-ti-liao,Ch’ing-pu-tzu,Hsi-ti-liao,Jingbu,jing bu,菁埔TWTaiwanChanghua23.91316120.450670Asia/Taipeipopulated place
6580116ShikouzipingShih-k’ou-tzu-p’ing,Shih-k’ou-tzu-p’ing,Shihkouzihping,Shikouziping,shi kou zi ping,石口仔坪TWTaiwanYunlin23.595120.584720Asia/Taipeipopulated place
6594345ZhuangqiChuang-ch’i,Chuang-ch’i,Jhuangci,Zhuangqi,zhuang qi,壯七TWTaiwanYilan24.75667121.774170Asia/Taipeipopulated place
1678807JialixingChia-li-hsing,Jialising,Jialixing,jia li xing,佳裏興TWTaiwanTainan23.19222120.18750Asia/Taipeipopulated place
1678441JianshanziChien-shan-tzu,Jianshanzi,Jianshanzih,jian shan zi,尖山子TWTaipeiNew Taipei25.25005121.633330Asia/Taipeipopulated place
6579836LongweiLongwei,Lung-wei,long wei,龍尾TWTaiwanNantou23.68472120.728610Asia/Taipeipopulated place
1670032SankuaicuoSan-k’uai,San-k’uai-li,San-k’uai-ts’o,San-k’uai-ts’un,San-k’uai,San-k’uai-li,San-k’uai-ts’o,San-k’uai-ts’un,Sankuaicuo,san kuai cuo,三塊厝TWTaiwanPingtung22.75111120.481940Asia/Taipeipopulated place
1668451DaxicuoDasicuo,Daxicuo,Ta-ch’i-ts’o,Ta-ch’i-ts’o,Ta-hsi-ts’o,Ta-hsi-ts’o,da xi cuo,大溪厝TWTaiwanChiayi23.48139120.40750Asia/Taipeipopulated place
1675722XiananziHsia-nan-tzu,XiananziTWTaiwanTaipei City25.11667121.516670Asia/Taipeipopulated place
1674872XinshanHsin-shan,Sinshan,Xinshan,xin shan,新山TWTaipeiNew Taipei25.12581121.639460Asia/Taipeipopulated place
1673821HaikouHai-k’ou,Hai-k’ou-tzu,Hai-k’ou,Hai-k’ou-tzu,Haikou,Kao-hsi,Kao-hsi-li,Ting-hai-k’ou,Ting-hai-k’ou,hai kou,海口TWTaiwanTaichung City24.31028120.557220Asia/Taipeipopulated place
1672212MaliganMa-li-kan,MaliganTWTaiwanHualien23.16667121.216670Asia/Taipeipopulated place
1672655LiyuanLi-yuan,Li-yüan,Liyuan,li yuan,栗園TWTaiwanHsinchu County24.57306121.247220Asia/Taipeipopulated place
6587601HoubicuoHou-pei-ts’o,Hou-pei-ts’o,Hou-pi-ts’o,Hou-pi-ts’o,Houbicuo,hou bi cuo,後壁厝TWTaiwanTaichung City24.26611120.6950Asia/Taipeipopulated place
1678558QiedongkengCh’ieh-tung-k’eng,Ch’ieh-tung-k’eng,Ciedongkeng,Qiedongkeng,jia dong keng,茄苳坑TWTaiwanMiaoli24.60184120.883920Asia/Taipeipopulated place
1667429TianlengT’ien-leng,Tianleng,T’ien-leng,tian leng,天冷TWTaiwanTaichung City24.16157120.859840Asia/Taipeipopulated place
1678083QingshuiyanCh’ing-shui-yen,Ch’ing-shui-yen,Cingshueiyan,Qingshuiyan,qing shui yan,清水巖TWTakaoKaohsiung22.52277120.389340Asia/Taipeipopulated place
6599990WuyiWu-i,Wuyi,wu yi,武儀TWTaiwanPingtung22.04194120.732780Asia/Taipeipopulated place
1665642AixiangAi-hsiang,Aisiang,Aixiang,Yai-hsiang,ai xiang,隘巷TWTakaoKaohsiung22.77167120.397220Asia/Taipeipopulated place
1670204SanjiaziSan-chia,San-chia-ts’un,San-chia-ts’un,San-chia-tzu,Sanjiazi,Sanjiazih,san jia zi,三甲仔TWTaiwanTainan22.93056120.238330Asia/Taipeipopulated place
1678923ZhenxibaoChen-hsi-pao,Jhensibao,Zhenxibao,zhen xi bao,鎮西堡TWTaiwanHsinchu County24.57111121.304170Asia/Taipeipopulated place
6653425ShicuoShicuo,Shih-ts’o,Shih-ts’o,Shihcuo,shi cuo,石厝TWTaiwanTaoyuan24.95919121.270Asia/Taipeipopulated place
1672160MaoxiehangMao-hsieh-hang,Mao-hsieh-hsing,Maosiehang,Maoxiehang,mao xie xing,毛蟹行TWTaiwanChiayi County23.40278120.336390Asia/Taipeipopulated place
1679029AlishanA-li-shan,Alishan,Alishan’,Chao-p’ing,Chao-p’ing,a li shan,Алишань,阿里山TWTaiwanChiayi County23.51528120.81028500Asia/Taipeipopulated place
1678663QiaozitouCh’iao-t’ou-ts’un,Ch’iao-tzu-t’ou,Ch’iao-tzu-t’ou,Ch’iao-t’ou-ts’un,Ciaozihtou,Qiaozitou,qiao zi tou,橋仔頭TWTaiwanChanghua24.02449120.55390Asia/Taipeipopulated place
1992716ShikexiangShih-k’o-hsiang,Shih-k’o-hsiang,Shihkesiang,Shikexiang,shi ke xiang,石嵙巷TWTaiwanTaichung City24.28917120.781950Asia/Taipeipopulated place
6657675ChencuoCh’en-ts’o,Chencuo,Ch’en-ts’o,chen cuo,陳厝TWTaiwanMiaoli24.57717120.723160Asia/Taipeipopulated place
1675214XinanCh’i-nan,Ch’i-nan,Hsi-nan,Hsi-nan-ts’un,Hsi-nan-ts’un,Sinan,Xinan,xi nan,溪南TWTaiwanChiayi County23.50509120.335820Asia/Taipeipopulated place
1666982ToutingkueiT’ou-t’ing,T’ou-t’ing-k’uei,T’ou-t’ing-ts’un,Toutingkuei,Toutingkui,T’ou-t’ing,T’ou-t’ing-k’uei,T’ou-t’ing-ts’un,tou ting kui,頭廷魁TWTaiwanTaipei City25.00032121.584790Asia/Taipeipopulated place
1676110HouliaoHou-chai,Hou-chai-ts’un,Hou-chai-ts’un,Hou-liao,Houliao,hou liao,後寮TWTaiwanTainan23.30807120.25280Asia/Taipeipopulated place
1678315QixianliCh’i-hsien-li,Ch’i-hsien-li,QixianliTWTaiwanYilan24.71667121.733330Asia/Taipeipopulated place
1676896ErbuErbu,Erh-pu,er bu,貳埔TWTakaoKaohsiung22.95222120.458330Asia/Taipeipopulated place
6640609HetouHetou,Ho-t’ou,Ho-t’ou,he tou,河頭TWTaiwanHsinchu County24.6475121.12750Asia/Taipeipopulated place
1670555PimaP’i-ma,Pima,P’i-ma,pi ma,埤麻TWTaiwanYunlin23.68381120.449560Asia/Taipeipopulated place
1667148DingbuxiaDingbuxia,Ting-pu-hsia,ding bu xia,頂埔下TWFukienKinmen County24.44994118.313130Asia/Taipeipopulated place
6574557JiangwuChiang-wu,Jiangwu,jiang wu,江屋TWTaiwanTaoyuan24.98111121.210280Asia/Taipeipopulated place
6602231BaosheBaoshe,Pao-she,bao she,保社TWTakaoKaohsiung22.74639120.349720Asia/Taipeipopulated place
6648824TantouT’an-t’ou,Tantou,T’an-t’ou,tan tou,潭頭TWTaiwanNantou23.8314120.913450Asia/Taipeipopulated place
1668509DazhuweiDajhuwei,Dazhuwei,Ta-chu-wei,da zhu wei,大竹圍TWTaiwanChanghua23.95964120.629520Asia/Taipeipopulated place
1678706JiaokengziChiao-k’eng-tzu,Chiao-k’eng-tzu,Jiaokengzi,Jiaokengzih,jiao keng zi,礁坑子TWTaiwanTainan23.02991120.358550Asia/Taipeipopulated place
1667263DingzhuweiDingjhuwei,Dingzhuwei,Ting-chu-wei,ding zhu wei,頂竹圍TWTaiwanTaichung City24.33722120.671940Asia/Taipeipopulated place
6600616FenggangFeng-kang,Fenggang,Fonggang,feng gang,鳳岡TWTaiwanHsinchu County24.86111120.962780Asia/Taipeipopulated place
1670391LinzibuLin-tzu-pu,Linzibu,Linzihbu,P’o-hsia,P’o-tzu-pu,P’o-hsia,P’o-tzu-pu,lin zi bu,林子埔TWTaiwanChiayi County23.4925120.519440Asia/Taipeipopulated place
1667364TiantouxinChia-ho,T’ien-t’ou-hsin,T’ien-t’ou-hsin-chuang,Tiantousin,Tiantouxin,T’ien-t’ou-hsin,T’ien-t’ou-hsin-chuang,tian tou xin,田頭新TWTaiwanPingtung22.5746120.591030Asia/Taipeipopulated place
6600945NeigouNei-kou,Neigou,nei gou,内溝TWTaiwanTainan22.93333120.378610Asia/Taipeipopulated place
1667522TengliaoziT’eng-liao-tzu,Tengliaozi,Tengliaozih,T’eng-liao-tzu,teng liao zi,籐寮仔TWTaiwanChiayi County23.39837120.575370Asia/Taipeipopulated place
1675139XinzhuangHsin-chuang,Hsin-chuang-ts’un,Hsin-chuang-ts’un,Sinjhuang,Xinzhuang,xin zhuang,新莊TWTaiwanYunlin23.69120.5850Asia/Taipeipopulated place

**Exploring Taiwan: Insights from a Geographer**

Nestled in the Western Pacific Ocean, Taiwan is a captivating island nation known for its vibrant culture, stunning landscapes, and dynamic cities. As a geographer delving into the geographical intricacies of this unique country, the pursuit of data on its cities, regions, and geographical coordinates unveils a narrative of diversity and significance waiting to be uncovered.

Cities of Taiwan: Hubs of Culture and Innovation**

Taiwan's cities serve as bustling centers of commerce, culture, and innovation. From the bustling streets of Taipei, the vibrant capital, to the coastal charm of Kaohsiung and the historical significance of Tainan, each urban center tells a story of resilience and dynamism. Obtaining data on these cities provides insights into their population dynamics, economic activities, and technological advancements that have propelled Taiwan onto the global stage.

Regions and Departments of Taiwan: Exploring the Island's Geographical Diversity**

Beyond the city limits, Taiwan's regions and departments offer a glimpse into its diverse landscapes and ecosystems. From the lush mountains of Nantou County to the stunning coastlines of Yilan and the dramatic cliffs of Hualien, each region boasts its own unique natural beauty and cultural heritage. Gathering data on these regions sheds light on their environmental resources, conservation efforts, and sustainable development initiatives aimed at preserving Taiwan's pristine environment for future generations.

Latitude and Longitude of Taiwan: Navigating the Island's Coordinates**

As a geographer, obtaining precise latitude and longitude data for each city of Taiwan is essential for understanding its geographical context and spatial distribution. These coordinates serve as navigational markers, guiding explorers through the country's diverse terrain and coastal waters. From the towering peaks of Alishan to the serene shores of Sun Moon Lake and the bustling night markets of Taichung, each point on the map tells a story of geographical significance and cultural heritage, shaping Taiwan's identity as a beacon of progress and tradition in the Asia-Pacific region.

Conclusion: Mapping Taiwan's Geographical Tapestry**

In the pursuit of data on Taiwan's cities, regions, and geographical coordinates, a deeper narrative emerges—one of diversity, resilience, and geographical significance. It is a narrative that transcends borders and boundaries, connecting people to the land and to each other. As a geographer, unraveling this tapestry of geographical intricacies is not just a scholarly pursuit but a journey of discovery and appreciation for the wonders of our planet.

Taiwan beckons—a land of endless exploration, waiting to be understood, cherished, and celebrated for its geographical marvels and cultural treasures.

List of countries :

worldcitiesdatabase.eu

With the aim of delivering reliable information, based on quality sources such as Geoname, we, a team of passionate geographers, have created this site. To enable you to obtain databases at very competitive prices.